AVOR - Akademie vědomého občanství


Tři kameníci otesávají kámen. Navštíví je poutník a táže se jich, co to dělají.
První odvětí „otesávám kámen“, druhý odpoví „já tu živím svoji rodinu“ a třetí řekne „já stavím katedrálu“.

AVOR - Akademie vědomého občanství


Jediná změna, která má smysl a změní svět, je ta, kterou může udělat každý člověk sám u sebe.

Společenské vědy

Vzdělaní občané: zbytečnost nebo nezbytnost?

Poklady české země

Povznášet, nebo šokovat?

Společnost jako součást řádu

Nahodilost, nebo řád?

Země jako domov

Konzumuji, nebo udržitělně spotřebovávám?

Psychologie jinak

Stagnuji, nebo tvořím?

Aktuálně


Dne 29. 6. 2020 jsme úspěšně ukončili první běh Akademie vědomého občanství. Z celého srdce děkujeme našim výjimečným studentům, vynikajícím lektorům a všem přátelům a podporovatelům, bez kterých bychom se neobešli.

Děkujeme
tým AVOR, z.s.

Náš příběh


Podporující vzdělávací program pro budování si vztahu ke své profesi, společnosti i sám k sobě.

Náš příběh mluví o naší zemi a naší snaze probudit v lidech touhu znát své kořeny a dozvědět se, odkud a kam jako společnost i jako jednotlivci směřujeme. Chceme zprostředkovat skutečný smysl tradice jako Zdroje opatrujícího výjimečnost a moudrost národa a ukázat, proč práce nás všech má smysl jen tehdy, když ji odvádíme kvalitně a vědomě.

K dosažení těchto cílů je vždy nezbytná znalost sama sebe - svých kvalit i omezení. Budeme učit, jak se tato (ne)znalost promítá do pracovního procesu a jak rozhoduje, zda svoji práci vědomě či nevědomě blokujeme, brzdíme, nebo naopak posouváme dál, zda stagnujeme, nebo se vyvíjíme. Ukážeme, jak vytvořením osobního a pracovního hodnotového systému můžeme dojít ke správnému vyhodnocení každodenních situací a k nalezení jejich řešení.

Absolventi Akademie tak budou moci díky získaným dovednostem změnit kvalitu svého pracovního i osobního života. Nástroje čerpající ze zkušeností předků a znalosti historie a kulturního dědictví jim pomohou porozumět obsahu vědomého občanství a důležitosti práce pro naši zemi a umožní pochopit, co znamená žít jako skutečný občan své země.

Nabízíme jediněčný vzdělávací program:

 • Komplexní přístup: vztah k sobě, ke své profesi a ke společnosti jako klíč osobního rozvoje
 • Vyváženou teorii a praxi
 • Pět propojených tematických okruhů
 • Sedm navazujících celodenních workshopů konaných vždy v pondělí jedenkrát měsíčně (13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6. a 29. 6.)
 • Zkušené lektory
 • Leden - červen 2020 (první běh)
 • Učebnu v centru Prahy
 • Cenu pokrývající provozní náklady (9.990,- Kč za celý program) – může hradit zaměstnavatel

Kdo jsme?

Nezisková organizace založená za účelem provozování Akademie vědomého občanství jako uceleného vzdělávacího programu.

Jaká je naše vize?

Naučit budoucí absolventy Akademie pečovat o zemi, kde se narodili; probudit a kultivovat u nich vědomé občanství skrze nástroje dostupné každému z nás.

Proč?

Protože chceme tímto způsobem přispět k rozvoji české země a české společnosti.

Jak?

Jednoduchými dovednostmi a znalostmi, které propojí tradici, podstatu profesí a zkušenosti; praktickými ukázkami práce se sebou; uceleným pětiokruhovým systémem přednášek a praktických cvičení.

Co bude umět absolvent? K čemu mu to bude dobré?

Změní kvalitu svého osobního a pracovního života; bude znát své kořeny a naučí se, jak může lépe pracovat pro svou zemi.


Co se naučí účastník Akademie?

SEBEVĚDOMÍ = sebevědomí postavené na:
 • uvědomění si, odkud a kam směřujeme
 • znalostech o svých základních přesvědčeních a programech, které rozklíčujeme pomocí praktických cvičení
 • uvědomění si, že jsme nedílnou součástí společnosti, a svojí prací a osobním přístupem určujeme její kvalitu
SEBEDŮVĚRU = čerpat důveru v sebe sama z(e):
 • znalosti svého osobního hodnotového systému v pracovní a osobní rovině
 • rozpoznání a přijetí svého potenciálu
 • nalezení osobní tvořivosti (prostřednictvím hudebního a divadelního workshopu se naučíme dávat správné otázky, naučíme se komunikovat podle principů smysluplné komunikace)
SEBEÚCTU = tvořit sebeúctu skrze:
 • čerpání síly z rodů v osobní rovině a učení se z kvalit předků národa ve společenské rovině
 • poznání svých hranic a vystoupení ze skupin, které jsou netvůrčí a jsou lehce manipulovatelné
 • dání hodnoty slušnosti, která jí náleží

Náš tým


Ing. Jana Drahošová

Ing. Jana Drahošová

jana@avor.cz

Profesně se věnuje internímu auditu a řízení kvality, má bohatou praxi v manažerských pozicích u orgánů a organizací státní správy. Disponuje zkušenostmi s lektorskou činností a aktivitami v oblasti osobního rozvoje.

Mgr. Marie Nováková

Mgr. Marie Nováková

marie@avor.cz

Profesně se věnuje psychoterapii, výcviku v systemické rodinné terapii. Učí klienty rozpoznat, jak si nejlépe mohou pomoci sami. Pořádá semináře v přírodě, individuální a skupinové terapie.

Ing. Dana Březinová

Ing. Dana Březinová

dana@avor.cz

Působí v úspěšné mezinárodní potravinářské společnosti. V současné době zodpovídá za nastavení a kultivaci pracovních metod a přístupů v této firmě.

Okruhy přednášek


Okruhy a témata přednášek v AVORu

Společenské vědy

Vzdělaní občané: zbytečnost, nebo nezbytnost?

 • Peníze a bankovnictví
 • Stát a bezpečnost
 • Občanská vzdělanost
 • Role médií
Poklady české země

Šokovat, nebo povznášet?

 • Síla hudby
 • Divadlo cestou osobní zkušenosti / praktický workshop
 • Vnímání architektury
 • Každý může být umělcem / otevření osobního tvůrčího potenciálu
Společnost jako součást řádu

Nahodilost, nebo řád?

 • Tradice v minulosti a v současnosti
 • Role neziskového sektoru pro rovnováhu ve společnosti
 • Kvantová fyzika jako jazyk filozofie
Země jako domov

Konzumuji, nebo udržitělně spotřebovávám?

 • Víno a půda
 • Včely a příroda
 • Zodpovědný obal
 • Co můžu změnit já?
 • Cesta potraviny
Psychologie jinak

Stagnuji, nebo tvořím?

 • Znám sám sebe/vnímám sám sebe
 • Osobní hodnotový systém - 5 hodnot dle kterých se rozhoduji
 • Starosti nás rozvíjí - praktické návody
 • Lidské tělo - páteř jako spojnice

Lektoři


Naši lektoři, se kterými se setkáte v rámci přednášek

Ing. Martin Půlpán

Ing. Martin Půlpán


Je expertem na kybernetickou bezpečnost. Po dvaceti letech zkušeností z velkých projektů, práce pro mezinárodní společnosti i vlastního podnikaní ví jak na to, abyste byli chráněni a uměli si poradit v dnešním on-line světě.

Jan Burian

Jan Burian ml.


Hudební skladatel a zvukový designer. Spolupracuje s různými divadelními a filmovými umělci u nás i v zahraničí. Přes deset let pracuje s terapeutkou Marií Madeirou a vytvořil hudbu pro její dvě knihy. V současné době složil hudební doprovod pro NFA k restaurované kompletní filmografii filmaře Jana Kříženeckého.

MgA. Jana Machalíková

MgA. Jana Machalíková


Věnuje se improvizaci a experimentálnímu divadlu. Vystudovala KVD DAMU. Je spoluzakladatelkou České improvizační ligy a členkou několika improvizačních skupin, klaunuje v týmu o.p.s. Zdravotní klaun. Učí na Ped.fak.UK a KVD DAMU. Je recitátorkou, porotkyní a organizátorkou recitačních přehlídek. V této oblasti získala řadu ocenění.

Mirek Lizec

Mirek Lizec


Mirek Lizec je výkonný ředitel MIWA Technologies. kde je primárně zodpovědný za uvedení technologie MIWA na trh, navazování obchodních partnerství a businessovou strategii. V předchozích 18 letech se pohyboval v oblasti strategického marketingu, komunikace a řízení ve společnostech Hullabaloo, DDB Praha, DDB Vídeň nebo Nestlé.

Ing. Lubor Žalman

Ing. Lubor Žalman


Lubor Žalman je zakládajícím partnerem EnCor Capital Management, investiční a M&A skupiny sídlící v Praze, která poskytuje poradenské služby institucionálním i privátním investorům ve střední a východní Evropě. Předtím působil jako CEO Raiffeisenbank v České republice. K jeho profesionálním zkušenostem patří i pozice v senior managementu společností Home Credit International, McKinsey & Company či v Komerční bance.

Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.

Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.


Profesně se v současné době věnuje terapii v komunitě pro léčbu závislostí, má za sebou bohaté zkušenosti jako dobrovolník. Na Univerzitě Palackého v Olomouci se zabývá výzkumem vlivu spirituality a religiozity na efektivitu léčby závislostí. Je expertem v oblasti informačních technologií, v minulosti působil jako programátor a ředitel IT v bance.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.


Historik, zabývá se novodobými českými dějinami, zejména problematikou šlechty v letech první republiky, během nacistické okupace a komunistické diktatury. K tomuto tématu publikoval řadu odborných prací. Velkou pozornost věnuje popularizaci novodobých dějin: ať již jako autor či spoluautor publicistických článků, scénářů k hudebně-literárním pořadům, výstav, nebo ve formě spolupráce na televizních a rozhlasových dokumentech. Od května 2014 je ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Mgr. Jakub Patočka

Mgr. Jakub Patočka


Novinář a politik, bývalý environmentální aktivista, dlouholetý šéfredaktor Literárních novin, zakladatel a nynější šéfredaktor internetového Deníku Referendum. V roce 1989 spoluzakládal ekologickou organizaci Hnutí DUHA.

Ing. Ivan Černý

Ing. Ivan Černý


Včelař s letitou praxí a známý popularizátor. Přednáší a vyučuje včelaře informačním technologiím a obecnému i speciálnímu včelařství na Středním odborném učilišti v Blatné. Spolupodílí se na organizaci i výuce Letních škol nástavkového včelaření a dalších včelařských kursů. Občas čtenáře časopisu Moderní včelař potýrá i nějakým odborným včelařským textem nebo překladem.

David Hájek

David Hájek


Máma i babička mě celý dětství hlídaly, abych jídlo zbytečně nevyhazoval. Přišlo mi to trapný a únavný. A teď o pár let později se Zachraň jídlo děláme vlastně to samý – pojďme prostě sníst, co si koupíme a co vypěstujeme. Když nám něco zbude, dejme to těm, co mají hlad. Hrozně mě baví, jak se nám daří krok za krokem ty jednoduchý pravidla a polozapomenutý znalosti vracet do každodenního života. A ještě je to zábava. Já v tom pomáhám při komunikaci se zemědělci a produkci našich happeningů.

Mgr. Jan Šícha

Mgr. Jan Šícha


Připravil i spoluvytvářel řadu výstav a knih na kulturně-historická témata. Založil České centrum v Mnichově, byl kurátorem a akvizitorem vznikajícího muzea českých Němců. Úředník i novinář, zachránce několika památek v pohraničí.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.


Germanista a bohemista, vysokoškolský pedagog. Zabývá se česky a německy psanou literaturou 18. až 20. století, literární historiografií, literární lexikografií a vícejazyčností.

Jozef Púry

Jozef Púry


Ladislava Paterko


Ing.arch. Daniel Paterko


Kontakt


Kde nás najdete

Sídlo spolku
AVOR, z.s.
Dvorecká 387/2, Podolí
147 00 Praha 4

Email: info@avor.cz
Telefon: +420 607 971 117
IČ: 08473676
Přednášky se konají
budova Svazu vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5
110 00 Staré Město
Bankovní spojení

Číslo účtu: 1030487539/6100